To make sure that you always work with the latest version of our programs and have the latest component data available, we recommend that you take advantage of our Software Maintenance Agreement. If you would like us to provide this service please complete and sign the Agreement and send scan to us. We will check your order immediately. The Software Maintenance Agreement is finalized as soon as we return signed copie to you.

The future versions of our software will work properly only if you purchase Software Maintenance Agreement.
Those customers who won't sign the Agreement can still use the old versions of our editor without any fee.

 Software Maintenance Agreement ENSzanowni Państwo,

Z początkiem roku udostępniliśmy naszym klientom najnowszą wersję edytora DReS.
Wzbogaciliśmy ją o wiele nowych funkcji oraz usprawniliśmy wiele już działających, tak aby użytkownik jeszcze sprawniej mógł posługiwać się naszym edytorem.

Wszyscy klienci posiadający klucz licencyjny, którzy będą chcieli posługiwać się najnowszą wersją programu, zobowiązani są do zawarcia umowy na wsparcie techniczne oprogramowania.

Wyłącznie klienci, którzy zawrą wymienioną umowę od bieżącego roku będą mogli skorzystać z aktualizacji na preferencyjnych warunkach w przyszłych latach.
Klienci, którzy nie zdecydują się na zawarcie umowy w dalszym ciągu będą mogli używać bezpłatnie jedynie starszych wersji programu.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

Dear ladies and gentlemen,

kindly be informed that with the beginnig of the year the latest version of DReS editor was released.
It has been updated with numerous new functionalities and the old ones have been improved, so that you use the editor more easily and more efficiently.

All the clients with licence key who would like to use the newest version of a program are obliged to conclude Software Maintenance Agreement.

Only clients that will conclude SMA starting in this year will be able to extend the update in the next years under more preferable terms.
Clients who will not decide to conclude the SMA will be able to use for free the old versions of the editor.

In case of any questions do not hesitate to contact us.

Vážené dámy a páni,

dovoľte nám oznámiť, že začiatkom roka bola vydaná najnovšia verzia editora DReS.
Editor sme nielen obohatili o mnoho nových funkcií, ale aj vylepšili veľa starších funkcií preto,aby jeho používanie bolo pre Vás ešte ľahšie a efektívnejšie.

Všetci klienti vlastniaci licenčný kľúč, ktorí by chceli používať najnovšiu verziu programu, sú povinní uzavrieť zmluvu o technickej podpore.

Výlučne klienti, ktorí uzavrú dohodu o technickej podpore v tomto roku budú mať v budúcnosti možnosť získať aktualizáciu vo výhodnejších podmienkach.
Klienti, ktorí sa nerozhodnú uzavrieť zmluvu o technickej podpore budú môcť naďalej zadarmo používať len doterajšie verzie editora.

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

Sehr geehrte Damen und Herren,

Anfang des Jahres haben wir unseren Kunden die neueste Version des DReS-Editors zur Verfügung gestellt.
Wir haben ihn um viele neue Funktionen erweitert und viele der bestehenden verbessert, so dass der Benutzer unseren Editor noch effizienter nutzen kann.

Alle Kunden mit einem Lizenzschlüssel, die die neueste Version des Programms nutzen wollen, sind verpflichtet, einen Vertrag über den technischen Support des Programms abzuschließen.

Nur Kunden, die den erwähnten Vertrag ab diesem Jahr abschließen, werden in den kommenden Jahren von einem Update zu Vorzugskonditionen profitieren können.
Kunden, die sich gegen einen Vertragsabschluss entscheiden, können ältere Versionen des Programms weiterhin kostenlos nutzen.

Wenn Sie Fragen oder Zweifel haben, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail oder Telefon.
Changes in the version 6.2 (9.07.2024)
Changes in the version 6.1 (7.05.2024)

For KUKA:Changes in the version 6.0 (26.03.2024)

For KUKA:

For Fanuc:

Others:Changes in the version 5.9 (1.06.2023)

For Yaskawa:

For KUKA:

For Fanuc:

Others:Changes in the version 5.8 (20.01.2023)

For KUKA:

For Fanuc:
Others:


Changes in the version 5.7 (5.05.2022)

For KUKA:

For Fanuc:
Others:


Changes in the version 5.6 (23.01.2022)

For KUKA:

For ABB:
For Fanuc:
Others:


Changes in the version 5.5 (18.08.2021)


Changes in the version 5.4.3 (29.07.2021)


Changes in the version 5.4.1 (27.07.2021)


Changes in the version 5.4 (20.07.2021)


Changes in the version 5.3 (5.06.2021)


Changes in the version 5.2 (10.04.2021)


Changes in the version 5.1 (10.01.2021)


Changes in the version 5.0 (29.09.2020)

Changes in the version 4.9 (20.07.2020)

Changes in the version 4.8 (28.04.2020)

Changes in the version 4.7 (4.01.2020)


Changes in the version 4.6 (7.08.2019)

Changes in the version 4.5 (13.6.2019)

Changes in the version 4.4 (16.04.2019)

Changes in the version 4.3 (19.02.2019)

Changes in the version 4.1 (14.01.2019)


Changes in the version 4.0 (19.12.2018)